Vývoj aplikací

Vývoj aplikací na zakázku je dosti specifickou záležitostí, která ale pomáhá naplnit cíle organizace bez ohledu na to, zda se jedná o cíle komerční firmy či neziskového sektoru.
 
Vývoj software má i svá úskalí a nebezpečí. Zakázkový software není v organizaci jedinou aplikací a je mnohdy nutné propojení s ostatními aplikacemi. Proto je při realizaci vývoje software prováděna důkladná analýza zaměření aplikace, procesních postupů a návazností.
 

Předprojektová část

V nulté fázi provedeme rámcovou analýzu potřeb, požadavků a představ zákazníka, vypracujeme hrubý popis funkcí a návrh struktury aplikace. Na základě této analýzy vypracujeme cenovou nabídku, která je dále představena zákazníkovi.
 

Jak dál po ukončení projektu

Každý takto realizovaný projekt je stále živý a to i po finální akceptaci, předání software do provozu a ukončení vývoje aplikace. Z tohoto důvodu nabízíme údržbu software (jeho pravidelné zálohování a oprašování), případně řešitelský servis, který zajistí další vývoj aplikace bez větších finančních prostředků. Tato služba je volitelná.
 

Projektový postup

Vývoj aplikací na zakázku, jako každý jiný projekt zabývající se vývojem, podléhá obecnému projektovému postupu.
   
Pro bliží informace nás prosím nezávazne kontaktujte.
 

 

 

AKCE